I Danmark gives der energitilskud til energiforbedrende tiltag i boligen. Dette gøres for at imødekomme kravet om, at Danmark skal være co2 neutrale.

Energiselskaberne i Danmark er af regeringen pålagt at købe disse besparelser og derved kan der gives tilskud.

Der gives forskellige tilskud, alt efter hvilken energi, der iforvejen bruges til at opvarme boligen med, f.eks. elradiator, oliefyr, gasfyr eller pillefyr.

Nedenfor er en liste over, hvilke tilskud der gives ved de forskellige opvarmningsformer.
Det skal bemærkes at dette er, hvis man supplerer den nuværende varmekilde med en luft/luft varmepumpe.

Der kan på shoppens side være tilbud, hvor der tilbydes byttepriser.

For at kunne få tilskud er der nogle betingelser, der skal være opfyldt:

 • Boligen skal minimum være 80 m2
 • Der må ikke i forvejen være monteret en varmepumpe i huset og der gives kun tilskud til én varmepumpe pr. husstand.
 • Boligen må ikke være registeret som erhverv i BBR-registret.
 • Boligen skal være registreret med gas, olie, el eller bioopvarmning.

For at opnå tilskud er processen som følgende

 1. Når ordren modtages, forhåndsgodkendes BBR-meddelelsen for installationsadresse, j.fr. ovennævnte betingelser.
 2. Billeddokumentation  af førsituationen (billede af primær varmekilde) sendes til KSK Solution.
 3. Herefter afsendes varmepumpen til køber.
 4. Køber har efter modtagelse 30 dage til at få varmepumpen monteret og til at indsende billeddokumentation af monteret inde- og udedel. Overholdes denne frist ikke, frafalder tilskuddet. Her henvises i øvrigt til vores handelsbetingelser.
 5. KSK Solution søger energitilskuddet og dette overdrages til en af de i pkt. 5, 1, anførte aktører.
  1. KSK Solution forhandler energibesparelser med: Radius El Net og SEAS NVE.