Vakuum-sug samt igangsættelse

Denne montering er gældende i det tilfælde, hvor du som kunde selv ønsker at montere, men at vi som KMO-godkendte igangsætter varmepumpen, således at dennes drift ikke påvirkes negativt.
2.500,00 DKK (inkl. moms)
*Herunder håndværkerfradrag på kr. 2.500,00 DKK

Montering udover ovennævnte bedes aftalt via kontakt@ksk-solution.dk for evt. ekstra meter, udstyr m.v.

Det er lovpligtigt, at en KMO-godkendt montør suger vakuum og igangsætter varmepumpen, således at der ikke sker driftsmæssige fejl på varmepumpen.