Generelle oplysninger
K.S.K Solution
CVR-nr.: 32 97 09 66
Adresse: Veddingevej 31
Post nr. og by: 4540 Fårevejle
Email: kontakt@ksk-solution.dk
Etableringsår: 2010
Ejer: Kasper Kryger

Betaling

På www.kskshop.dk kan der betales med:

 • Visa/Dankort
 • Mastercard
 • ViaBill

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra www.kskshop.dk.

Fragt

For at få din vare leveret skal du betale fragt. De forskellige fragtomkostninger fremgår i webshoppen.

Leveringstiden er indenfor 7 arbejdsdage for lagerførte vare og op til 6 uger for ikke lagerførte vare. Vi leverer til Danmark og bofaste øer i Danmark.
Bemærk, der er ø-tillæg på kr. 250,-. 
Oplys gerne i bemærkningsfeltet ved afgivelse af bestilling, hvor varen evt. kan stilles, hvis du ikke kan være hjemme på leveringsdagen.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på www.kskshop.dk.
Fortrydelsesfristen bortfalder 14 dage efter den dag du;

 1. har modtaget din vare
 2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives via post til K.S.K Solution, Veddingevej 31, 4540 Fårevejle eller på mail: kontakt@ksk-solution.dk.
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Tilskudssag

Ved bestilling af en luft/luft varmepumpe med tilskud angives navn og adresse på ansøger – evt. anden installationsadresse SKAL anføres i bemærkningsfeltet – og samtidig accepteres betingelserne for opnåelse af energitilskud, j.fr. nedenstående:

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum – § 11, 5, 1.

samt KSK Solutions handelsbetingelser og vilkår for energitilskud.

Tilskuddet og retten til energibesparelsen overdrages til en af de i pkt. 5, 1 anførte energiselskaber ved afgivelse af ordre og tilskuddet kan ikke overdrag til andre energiselskaber.

Det bekræftes, at aftalen om tilskud og overdragelse af retten til energibesparelsen er indgået før varen er købt.

KSK Solution lægger ud for tilskuddet, før overdragelsen sker.
Hvis tilskudssagen ikke bliver godkendt hos energiselskabet, er kunden forpligtet til at indbetale tilskudsbeløbet til KSK Solution.

Tilskuddet udgør følgende: 

Varmekilde:   kWh:
Olie/Gas – stor 12825
Pillefyr – stor 8550
Olie/Gas – lille 6412,5
Pillefyr – lille 4275
EL 6500
Sommerhus 2200

 

Stort tilskud til supplerende varme til olie/gas/pille med luft/luft varmepumpe gives til varmepumper med en dimensioneret varmeydelse på 4,0 eller derover. 

Lille tilskud til supplerende varme til olie/gas/pille med luft/luft varmepumpe gives til varmepumper med en dimensioneret varmeydelse på under 4,0. 

Vær opmærksom på, at KSK Solution skal have tilsendt billeddokumentation af primær varmekilde, førend varmepumpen afsendes samt at varmepumpen skal være monteret senest 30 dage fra modtagelse heraf – medmindre andet er aftalt med KSK Solution -, hvorefter der skal indsendes et billede af den monteret varmepumpe til kontakt@ksk-solution.dk.

Overholdes fristen ikke, opkræves der efterfølgende den fulde pris på varmepumpen tillige med administrationsgebyr på kr. 500,-.

BEMÆRK – det er købers ansvar at overholde reglerne for opnåelse af energitilskud.

Montering af varmepumpe

K.S.K Solution tilbyder montering. Priser kan ses på webshoppen.

Det er tilladt selv at montere varmepumpen. Dog er det meget vigtigt, at varmepumpen efter montering får suget vakuum samt igangsættes af en godkendt KMO montør. Ellers kan det risikeres, at der sker unødig skade på varmepumpen.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for vandbehandlingsanlæg
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 860 DKK.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
  1. Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
  2. stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
  3. opførelse af bygning,
  4. omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
  5. omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
  6. spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
  7. hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
 2. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 3. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 4. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

K.S.K Solution
Veddingevej 31
4540 Fårevejle

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere, hvis du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger kvittering for købet

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.kskshop.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger

Varen sendes til:
K.S.K Solution
Veddingevej 31
4540 Fårevejle

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på kskshop.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos K.S.K Solution og opbevares i minimum fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for K.S.K Solution har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.kskshop.dk er (Ejer/Kasper Kryger).

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.kskshop.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos K.S.K Solution har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til K.S.K Solution via e-mail kontakt@ksk-solution.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os via kontakt@ksk-solution.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
http://www.forbrug.dk/
http://www.sik.dk/